W Giżycku setka świeżych rekrutów rozpoczęła służbę w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W Giżycku setka świeżych rekrutów rozpoczęła służbę w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Giżycko stało się miejscem, gdzie około 100 nowych ochotników dołączyło do 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Część z nich zapisała się na szkolenie podstawowe trwające 16 dni, znane jako „szesnastka”, natomiast reszta – osoby, które są już zaznajomione z wojskiem – wybrała 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, zwanie „ósemką”.

Większa grupa, składająca się z ponad 40 ochotników, uczci kończenie swojej 16-dniowej misji przez uroczyste złożenie przysięgi wojskowej. Pomimo różnic w motywacjach, które spowodowały decyzję o wstąpieniu do wojska, wszyscy nowo upieczeni żołnierze łączy jedno – pragnienie działania na rzecz swojego kraju i lokalnej społeczności. Szczególnie symboliczne okazało się dla nich przyjęcie do brygady 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Uważam, że dzisiejszy dzień to istotny symbol i jestem szczęśliwy, mogąc rozpocząć służbę dla Polski w dniu, kiedy oddajemy cześć żołnierzom, którzy walczyli za naszą wolność. Mam nadzieję, że podołam wymogom szkolenia podstawowego – mówił jeden z rekrutów.

Podczas 16-dniowego szkolenia ochotnicy poznają m.in. podstawy taktyki, ratownictwa pola walki, strzelectwa oraz topografii. Po zakończeniu „szesnastki”, rozwijają te umiejętności podczas służby w swoich jednostkach stacjonujących w Olsztynie, Giżycku, Ełku i Morągu. Podobny proces czeka uczestników 8-dniowego szkolenia wyrównawczego (ponad 60 osób), które jest raczej przypomnieniem i doskonaleniem znanych już wcześniej zdolności wojskowych.