Bezrobocie w Giżycku. Jak poważny jest problem?

Bezrobocie w Giżycku. Jak poważny jest problem?

Wszystkie samorządy w całej Polsce nieustannie pracują nad maksymalnie możliwym obniżeniem poziomu bezrobocia w danych regionach. W samym Giżycku problem również istnieje. Ostatnie informacje przekazane przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy pozwalają określić, jak poważny jest to problem.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku sytuacja dotycząca bezrobocia w mieście jest znacznie lepsza, niż to miało miejsce w tym samym okresie poprzedniego roku. Wykazano, że liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się aż o 17,1%.

Kobiety dominują wśród bezrobotnych osób w Giżycku

Pod koniec września 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1331 bezrobotnych osób. W samym wrześniu wniosek o rejestrację złożyło 261 osób, natomiast z ewidencji wypisały się 273 osoby. 173 z nich uzyskały zatrudnienie, dziewięć osób rozpoczęło szkolenia, jedna osoba zaczęła staż, natomiast 41 osób nie wskazało gotowości do podjęcia pracy.

Wśród nowo zarejestrowanych osób dominowały kobiety, których było dokładnie 135 (51,7% całości). Pod koniec września 2021 roku całkowita liczba kobiet, które zarejestrowały się w urzędzie wynosiła 727, co stanowi 53,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Taki sam wskaźnik widniał w statystykach za wrzesień 2020 roku.

Licznik bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku

Biorąc pod uwagę bezrobotnych, którzy zarejestrowali się we wrześniu tego roku, 208 osób nie posiadało prawa do zasiłku, co stanowiło 79,7% wszystkich osób. Łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych, którzy pod koniec września pozostawali bez prawa do zasiłku wynosiła 1120, czyli 84,1% ogółu zarejestrowanych.

W samym wrześniu Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku posiadał 117 ofert wolnych miejsc pracy. Z liczby tej 41 ogłoszeń dotyczyło miejsc pracy subsydiowanej.