Giżycko: Otwarte konsultacje w sprawie strategii rozwoju na lata 2023-2030

Giżycko: Otwarte konsultacje w sprawie strategii rozwoju na lata 2023-2030

Miasto Giżycko zachęca mieszkańców do wygłoszenia swoich uwag i propozycji dotyczących „Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” aż do 25 września. Istnieje także możliwość przekazania swoich opinii bezpośrednio, podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim dnia 21 września.

Wszystkie komentarze i zalecenia mogą być kierowane do dwóch kluczowych dokumentów: „Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” oraz „Diagnozy sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej Miasta Giżycka”.

Osoby chcące wziąć udział w konsultacjach mogą to zrobić na kilka sposobów. Można wypełnić specjalny formularz i dostarczyć go osobiście lub pocztą do biura Urzędu Miejskiego w Giżycku, znajdującego się przy al. 1 Maja 14. Ważne jest, aby pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu. Alternatywnie, formularz można przesłać drogą elektroniczną. Ankiety w formie papierowej są dostępne również w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 7.

21 września 2023 r., między godzinami 16.00 a 18.00, będzie również możliwość przekazania swoich uwag i opinii w formie ustnej lub pisemnej, podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w sali konferencyjnej.

„Strategia Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” oraz formularz zgłaszania uwag są publicznie dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta przy al. 1 Maja 14, pokój 122. Są one również dostępne online na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.