Zmagania z hejtem i cyberprzemocą – edukacyjne spotkanie policji z rodzicami i uczniami

Zmagania z hejtem i cyberprzemocą – edukacyjne spotkanie policji z rodzicami i uczniami

Spotkania funkcjonariuszy policji z rodzicami i młodzieżą mają w założeniu przede wszystkim podkreślanie doniosłości roli, którą pełnią rodzice w życiu swoich dzieci. Dodatkowo są okazją do rozmowy o problemach, które mogą spotkać młode osoby we współczesnym świecie. Jednym z nich jest bez wątpienia kwestia hejtu i cyberprzemocy. Właśnie na ten temat swoje przemyślenia dzielnicowy oraz profilaktyk policyjny podczas wizyty w Szkole Podstawowej w Wilkasach.

Policjanci z giżyckiej komendy, młodszy aspirant Marcin Gregorczyk pełniący rolę dzielnicowego oraz aspirant sztabowy Iwona Chruścińska jako profilaktyk policyjny, spotkali się ze społecznością Szkolnej Podstawowej w Wilkasach. Wizyta miała na celu uświadomienie zarówno młodym osobom, jak i ich rodzicom, czym jest hejt oraz jakie zagrożenia niesie za sobą to zjawisko dla praw jednostki. Policjanci wykorzystali okazję, aby przestrzec uczniów przed niewłaściwym zachowaniem w sieci, takim jak wyśmiewanie czy obrażanie innych za pośrednictwem mediów.

Podkreślali, że internet nie jest miejscem, gdzie można pozostać w pełni anonimowym, a treści zamieszczone w sieci mogą zostać skopiowane i wykorzystane przez inne osoby. Młodszy aspirant Marcin Gregorczyk podnosił również problem konsekwencji związanych z hejtem, w tym odpowiedzialności prawnej i karnej młodzieży. Przekazał uczniom informacje, gdzie szukać wsparcia, gdy padną ofiarą tego typu zachowań. Zalecał im dzielenie się swoimi obawami i doświadczeniami z rodzicami, nauczycielami czy pedagogiem szkolnym oraz mądre i odpowiedzialne korzystanie z sieci.

Rodzice obecni na spotkaniu mieli okazję usłyszeć jak istotną rolę odgrywają w życiu swoich dzieci i jakie problemy mogą spotkać ich pociechy we współczesnym świecie. Policjanci apelowali do nich o zwiększenie wsparcia dla swoich dzieci oraz poświęcanie im większej ilości uwagi i zainteresowania.