Zakończenie jesiennej akcji zarybiania przez Wody Polskie

Zakończenie jesiennej akcji zarybiania przez Wody Polskie

W ostatnich dniach października, dokładnie 24. i 25. października, Wody Polskie finalizowały jesienne działania związane z zarybianiem wybranych obwodów rybackich. Za te akcje odpowiada Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który prowadzi samodzielne zarządzanie rybactwem i wędkarstwem na tych terenach.

Całkowita ilość wprowadzonych do obwodów rybackich węgorzy wynosiła ponad 400 kg. Każda sztuka miała średnią wagę około 20 g. Rozmieszczenie ryb na poszczególnych obszarach przedstawiało się następująco:

Na obwód rybacki jeziora Reszki trafiło 5 kg węgorzy. Jezioro Łaźno zasiliło się dodatkowymi 50 kg tych ryb. Na obszarze jeziora Iławki wprowadzono 10 kg węgorzy, natomiast jeziora Silec otrzymało 50 kg tej ryby.

Jezioro Klebarskie zostało najbardziej obsypane, otrzymując aż 100 kg węgorzy. Kolejne, jezioro Limajno, zasiliło się 67 kg tych ryb. Do jeziora Luterskiego wprowadzono 82 kg, a ostatnie na liście, jezioro Rydzówka, otrzymało 50 kg węgorzy.