Etap końcowy wyboru wykonawcy dla obwodnicy Giżycka

Etap końcowy wyboru wykonawcy dla obwodnicy Giżycka

Proces oceny zgłoszonych propozycji na zaprojektowanie oraz budowę obwodnicy miasta Giżycko, której trasa ma przebiegać wzdłuż drogi krajowej numer 59, został zakończony przez komisję przetargową. Wyłoniono firmę Unibep z Bielska Podlaskiego jako potencjalnego wykonawcę. Oferowała ona realizację projektu za sumę 109,4 miliona złotych. Władze GDDKiA w Olsztynie poinformowały, że umowa z tą firmą zostanie podpisana po okresie przeznaczonym na składanie możliwych odwołań.

Obecna procedura przetargowa to drugie podejście do wyłonienia firmy, która zajmie się wykonaniem obwodnicy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferty złożone przez firmy przekraczały dostępny budżet. W tej rundzie sytuacja powtórzyła się – kwoty oferowane przez potencjalnych wykonawców, w tym także przez firmę Unibep, były wyższe od zakładanej kwoty 59 437 500,00 zł. Firma Trakcja PRKiI z Warszawy zaproponowała najwyższą cenę – 137,3 miliona złotych.

Mimo przekroczenia planowanego budżetu, GDDKiA zdecydowało się na kontynuację postępowania. Po dokładnej analizie ofert złożono wniosek o dodatkowe środki na realizację projektu. Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie odpowiedziało na tę prośbę, wprowadzając aneks do programu inwestycji i zwiększając środki przeznaczone na budowę obwodnicy. Dzięki temu możliwe stało się przystąpienie do finalnego etapu wyboru wykonawcy.