Odnowa dwóch mijanek na linii kolejowej między Giżyckiem a Ełkiem

Odnowa dwóch mijanek na linii kolejowej między Giżyckiem a Ełkiem

Pomiędzy miejscowościami Giżycko i Ełk zdecydowano się na odtworzenie dwóch mijanek kolejowych. Obiektami tymi będą miejsca, które już przed końcem II wojny światowej były lokalizacjami stacji. Decyzję o wyborze podmiotu do realizacji przedsięwzięcia, zamiast tradycyjnego przetargu, zarządca infrastruktury PKP PLK podjął stosując procedurę negocjacyjną.

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za zdobycie pozwolenia na budowę mijanek (dokumenty przedstawi PKP PLK) oraz za prowadzenie prac budowlanych przy obiektach. Każda z inwestycji obejmować będzie odcinki o długości 2 km. Pierwsza w miejscowości Woszczele rozciągać się będzie od kilometra około 110,500 do 112,500, natomiast druga w Siedliskach od około 139,750 do 141,750 km. Prace obejmą układ torowy, perony, urządzenia sterowania oraz zasilania trakcyjnego, elementy energetyki i teletechniki jak również geotechniki, inżynierii, sanitarne odwodnienie i drogi.

Zaplanowano, że prace budowlane potrwają półtora roku. Wykonawca zostanie wyselekcjonowany na drodze negocjacji bez konieczności publikowania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Cena brutto będzie jedynym kryterium wyboru.

W przeszłości, zarówno Woszczele, jak i Siedliska były lokalizacjami stacji kolejowych. Niestety, obie zostały zdegradowane do przystanków w 1945 roku, po tym jak linia kolejowa została rozebrana przez Armię Czerwoną. Aktualna inwestycja ma na celu poprawę przepustowości na odcinku Ełk – Giżycko (PKP PLK nie zdecydowały się na dobudowę drugiego toru).