Rekonstrukcja dwóch mijanek na trasie Ełk – Giżycko przez PKP PLK

Rekonstrukcja dwóch mijanek na trasie Ełk – Giżycko przez PKP PLK

Po dekadach nieobecności, między Ełkiem a Giżyckiem będą dwie mijanki. PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządzający tym odcinkiem infrastruktury, zdecydował o odtworzeniu mijanek w lokalizacjach, które przed końcem II wojny światowej służyły jako stacje. Wybór wykonawcy, który przystąpi do tej pracy, zostanie dokonany przez procedurę negocjacyjną, zamiast tradycyjnego procesu przetargowego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zdobycie wymaganego pozwolenia na budowę mijanek (wszystkie niezbędne dokumenty zostaną dostarczone przez PKP PLK) i realizację prac budowlanych. Każda z mijanek znajdzie się na odcinku o długości 2 km (Woszczele – od km ok. 110,500 do km 112,500 i Siedliska – od km ok. 139,750 do km 141,750). Zakres prac obejmować będzie nie tylko układ torowy i perony, ale również urządzenia sterowania i zasilania trakcyjnego, elementy infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej oraz geotechniki. Prace obejmą także inżynierię, kanalizację i drogi.

Planowany czas na zakończenie prac wynosi półtora roku. Wybór wykonawcy będzie odbywał się w ramach procedury negocjacyjnej, bez wcześniejszego ogłoszenia zaproszenia do składania ofert. Głównym kryterium wyboru będzie cena brutto.

Historia utraconych mijanek sięga 1945 roku, kiedy to stacje w Woszczelach i Siedliskach zostały zdegradowane do rangi przystanków przez Armię Czerwoną po rozbiórce linii. Przez tę inwestycję PKP PLK ma zamiar poprawić przepustowość odcinka Ełk – Giżycko, choć nie planują dodawać drugiego toru.

Całość trasy między Ełkiem a Giżyckiem, oznaczonej jako Linia 38, jest obecnie poddawana modernizacji i elektryfikacji. Zakończenie prac planowane jest na ostatni kwartał bieżącego roku, co oznacza opóźnienie w stosunku do pierwotnych założeń (wrzesień 2023). Problem pojawił się już na etapie przetargu. Pełna trasa Ełk – Korsze zostanie natomiast uruchomiona po zakończeniu procesu modernizacji i elektryfikacji około połowy 2026 roku.