Ochotnicy z Warmii i Mazur z powodzeniem zdali swój pierwszy wojskowy egzamin

Ochotnicy z Warmii i Mazur z powodzeniem zdali swój pierwszy wojskowy egzamin

Rekruci z regionu Warmii i Mazur, którzy niedawno rozpoczęli służbę wojskową, pozytywnie przeszli przez swoje pierwsze wojskowe sprawdziany. Podczas tzw. pętli taktycznej sprawdzane były różnorodne umiejętności i wiedza, które ochotnicy zdobywali podczas dwutygodniowego szkolenia. Pętla taktyczna jest formą testu, który nie tylko ocenia indywidualne umiejętności rekrutów, ale także ich zdolności do pracy zespołowej.

Testy odbywały się pod ścisłym nadzorem instruktorów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ochotnicy musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu taktyki, prawidłowego posługiwania bronią, podstaw ratownictwa na polu bitwy, walki z bronią białą oraz terenoznawstwa. Pętla taktyczna to nie tylko sprawdzian wiedzy teoretycznej – testerzy oceniali także siłę fizyczną i wytrzymałość rekrutów. W trakcie każdego segmentu egzaminu obecny był instruktor zwany „duchem”, który monitorował cały proces, oceniając zarówno umiejętności, jak i reakcje szkolonych.

Wysiłek, trud i zmęczenie związane z wojskowym szkoleniem, były rekompensowane przez satysfakcję rekrutów z dobrze wykonanego zadania. – Było to dla mnie duże wyzwanie. Szkolenie wymagało od mnie konfrontacji z różnymi trudnościami i słabościami, ale nic nie daje większej satysfakcji niż pokonywanie własnych ograniczeń. Udało mi się. Teraz jestem dumna, że mogę nosić mundur Wojska Polskiego w tak trudnych czasach – powiedziała szer. Monika, która podjęła decyzję o służbie w wojsku.