Nowa kadencja w Giżycku: Uroczyste otwarcie pierwszej sesji Rady Miejskiej IX kadencji

Nowa kadencja w Giżycku: Uroczyste otwarcie pierwszej sesji Rady Miejskiej IX kadencji

Inauguracyjne spotkanie Rady Miejskiej w Giżycku, które dało początek IX kadencji, odbyło się w uroczystej atmosferze. Nowo wyłonieni członkowie Rady zobowiązali się do rzetelnej pracy poprzez złożenie ślubowania. Wojciech Karol Iwaszkiewicz, urzędujący burmistrz, przekazał symbol funkcji swojej następczyni – Ewie Ostrowskiej. Przewodnictwo nad Radą Miejską objęła Małgorzata Czopińska.

Jacek Brzeski, radny senior, rozpoczął obrady. Wszystkich zgromadzonych powitał serdecznie, zarówno nowych członków Rady i panią burmistrz, jak i posła Macieja Wróbla oraz gości. Nie zapomniał również o obywatelach zgromadzonych w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz tych, którzy obserwowali przebieg sesji za pośrednictwem transmisji online.

Radni po otrzymaniu oficjalnych zaświadczeń o wyborze złożyli uroczyście ślubowanie. Okazało się, że Ewa Ostrowska, która była kandydatką KWW Sercem za Giżyckiem na radną, zdobyła również poparcie w wyborach na burmistrza miasta. Powoduje to, że jej miejsce w Radzie Miejskiej zajmie Paweł Łazarski.

Ewa Ostrowska, oprócz zaświadczenia o wyborze na radną, odebrała także dokument potwierdzający jej wybór na stanowisko burmistrza miasta. Przyjęła funkcję z pełnym poczuciem odpowiedzialności, co podkreśliła ślubowaniem: – Zobowiązuję się uroczyście, jako nowo wybrana burmistrz miasta, przestrzegać prawo i wykonywać powierzone mi obowiązki jedynie dla dobra publicznego oraz pomyślności mieszkańców naszego miasta. Tak mi dopomóż Bóg.