Podpisanie listu intencyjnego między Samorządem Rejonu Wileńskiego a Gminą Giżycko

Podpisanie listu intencyjnego między Samorządem Rejonu Wileńskiego a Gminą Giżycko

9 maja bieżącego roku, stał się dniem znaczącym dla Samorządu Rejonu Wileńskiego, który kontynuuje swoje działania na rzecz rozwijania relacji międzynarodowych. Właśnie w tym dniu, odbyło się spotkanie delegacji Samorządu Rejonu Wileńskiego z przedstawicielami z Giżycka w trakcie którego podpisano list intencyjny.

„Możliwości, jakie stwarza nam ta międzynarodowa współpraca, mogą przynieść wiele korzyści obu stronom – zarówno rejonowi wileńskiemu, jak i gminie Giżycko. To pozwoli na wymianę doświadczeń, pomysłów i metod wykorzystywania dostępnych zasobów. Inauguracja tej współpracy będzie na pewno korzystna dla naszych lokalnych społeczności i jestem pewien, że będziemy świadkami wielu ciekawych inicjatyw i nowatorskich pomysłów” – komentuje Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, omawiając nowe perspektywy dotyczące międzynarodowej współpracy i planowanych wspólnych działań.

List intencyjny, stanowiący otwarcie dla nowej współpracy, został podpisany przez Roberta Duchniewicza, mera rejonu wileńskiego oraz Marka Jasudowicza, wójta gminy Giżycko.

Podczas oficjalnej ceremonii podpisania listu intencyjnego obecni byli także doradca mera Edward Kiejzik, zastępca kierownika działu inwestycji Ana Matveiko, dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Violeta Cereško oraz przedstawiciele gminy Giżycko.