Śledzenie zmian organizacji ruchu związanych z prowadzonymi badaniami geologicznymi w Giżycku

Śledzenie zmian organizacji ruchu związanych z prowadzonymi badaniami geologicznymi w Giżycku

Od wtorkowego poranka, 21 maja, na ulicach Giżycka kierowcy będą musieli zmierzyć się z tymczasową reorganizacją ruchu drogowego. Przyczyną tych zmian są planowane badania geologiczne, które są częścią większego projektu o nazwie „Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59”. Niestety, te nieuniknione utrudnienia w ruchu drogowym mają potrwać do 23 maja.

Geologiczne odwierty będą realizowane w różnych częściach miasta. Obszarem objętym tymi działaniami będą okolice takich dróg jak Aleja Wojska Polskiego, ulica Rolnicza, Wilanowska i Pomorska. Konkretnie, prace geologiczne będą prowadzone od ronda 15GBZ aż do ronda znajdującego się na ulicy Świderskiej. Aby oszacować skutki dla ruchu drogowego, warto wiedzieć, że każdy pojedynczy odwiert oraz następujące po nim czynności związane z likwidacją otworu po odwiercie powinny trwać około pół godziny.

Jak wynika z planów czasowej organizacji ruchu, należy spodziewać się wprowadzenia tymczasowego oznakowania pionowego, ustawienia urządzeń przeznaczonych do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, a nawet możliwości ręcznego kierowania ruchem na odcinkach, gdzie będą prowadzone prace geologiczne. Dla robót krótkotrwałych, maksymalna długość odcinka roboczego nie powinna przekroczyć 500 metrów.

Po uruchomieniu systemu wahadłowego do kierowania ruchem, odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie pojazdów przez teren budowy spoczywa na osobach posiadających odpowiednie uprawnienia. Jak zapewniają urzędnicy, kierujący będą mieli gwarancję dostępu do nieruchomości położonych wzdłuż trasy oraz zapewnionej ciągłości komunikacji publicznej, dzięki ręcznemu sterowaniu ruchem.