Rozstrzygnięcie dotyczące planu modernizacji kluczowego fragmentu ul. Obwodowej w Giżycku, wraz z mostem na Kanał Łuczański

Rozstrzygnięcie dotyczące planu modernizacji kluczowego fragmentu ul. Obwodowej w Giżycku, wraz z mostem na Kanał Łuczański

Planowane prace modernizacyjne na odcinku kluczowym trasy obwodowej wraz z mostem nad Kanałem Łuczańskim są niezaprzeczalnie konieczne i nikogo to nie dziwi. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze oraz projektowe powiązane z tą ważną inwestycją. Jednakże, czy da się je przeprowadzić w taki sposób, aby nie wpłynęły one negatywnie na możliwości komunikacyjne dla mieszkańców osiedla Kajki?

Umowa dotycząca renowacji ulicy obwodowej została podpisana w listopadzie ubiegłego roku. Firma Unibep z Bielska Podlaskiego została wybrana na wykonawcę projektu, a kosztorys całkowitych prac szacowany jest na 110 milionów złotych.

Jest to niewątpliwie istotne przedsięwzięcie zarówno dla mieszkańców miasta Giżycko, jak i dla odwiedzających go turystów. Powiększenie dróg oraz dodanie nowego mostu powinny skutecznie zmniejszyć korki, które mają miejsce szczególnie latem, gdy otwiera się ruchomy most.

Większość trasy obwodowej w Giżycku to obecnie droga jednojezdniowa. Jej planowana rozbudowa jest kontynuacją zakończonej w roku 2021 inwestycji, która obejmowała budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Świderską oraz rozbudowę istniejącej sieci drogowej do stanu dwujezdniowego na odcinku długości około 1 kilometra. Nadchodząca modernizacja będzie obejmować kolejne 1650 metrów DK59 od wspomnianego ronda w stronę miejscowości Wilkas. Przewiduje się, że droga zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego, dodatkowo powstaną nowe jezdnie obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, zbudowany zostanie nowy most i wiadukt, chodniki oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a skrzyżowania zostaną przebudowane. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa.