10 uczniów z Kołobrzegu otrzymało stypendia

10 uczniów z Kołobrzegu otrzymało stypendia

Na początku nowego roku szkolnego odbyło się oficjalne przyznanie stypendiów powiatu giżyckiego. W oficjalnej uroczystości wzięli udział starosta Mirosław Drażdżewski, członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Piotrowska, wicestarosta Mateusz Sieroński, dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska, a także dyrektorowie i rodzice.

Stypendia fundowane przez powiat giżycki otrzymali uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym osiagnęli bardzo dobre wyniki w nauce, ponadto brali udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, a także aktywnie uczestniczyli w inicjatywach o charakterze społecznym lub wolontariackim.

Lista uczniów z przyznanym stypendium od powiatu giżyckiego

Stypendia otrzymali uczniowie szkół, w przypadku których prowadzącym organem jest powiat giżycki. Lista nagrodzonych prezentuje się następująco:

  • I LO – Julia Ciesińska i Natasza Zaniewicz,
  • II LO – Oskar Wasilewski i Marcin Kielch,
  • ZSZ – Oliwia Popowska,
  • ZSKŚiA – Ada Bucholska i Zuzanna Stomska,
  • ZSEiI – Jakub Lennik i Jakub Cimochowski,
  • SOSW – Ewelina Jakubiak.