Kiedy w Giżycku przejdzie orszak Trzech Króli?

Kiedy w Giżycku przejdzie orszak Trzech Króli?

Święto Trzech Króli, przypadające jak co roku 6 stycznia, symbolicznie kończy szumne obchody bożonarodzeniowe. Wielu z nas właśnie po tym czasie zdejmuje już ozdoby świąteczne. Zanim jednak to nastąpi, czeka nas jeszcze orszak Trzech Króli, który w mieście przejdzie już po raz dziesiąty.

Tradycja związana z przemarszem orszaku Trzech Króli, jest znana na całą Polskę. Również w Giżycku przejdą oni, już po raz dziesiąty w uroczystej procesji – orszaku. Wyruszy on z kościoła św. Brunona na ulicy Pionierskiej, już o godzinie 13:15. Przejdzie ulicami 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, 1 Maja, Olsztyńską i Nadbrzeżną aż do Kładki nad Kanałem Łuczańskim. Na samym końcu dojdą do symbolicznej Szopki Betlejemskiej. Zakończenie planowane jest na 15:00.

Organizatorami jest Fundacja Orszak Trzech Króli w Warszawie, jednak lokalnie, to Akcja Katolicka przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas pochodu będzie można nie tylko zobaczyć niezwykły pochód, ale i wziąć udział we wspólnym kolędowaniu oraz celebracji wyjątkowego momentu, jakim jest święto Trzech Króli.