W Giżycku będą uczyć o ekologii. I to w technikum!

W Giżycku będą uczyć o ekologii. I to w technikum!

Pod koniec marca przedstawiciele Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami oraz Giżyckiego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu doszło do porozumienia w kwestii edukacji ekologicznej. Zajęcia będą odbywać się w jednym z giżyckich szkół średnich.

Współpraca ta dotyczy edukacji ekologicznej w zakresie wiedzy na temat zagadnień środowiskowych i ich powiązania z całością ekosystemu w jakim żyjemy. Nie do dzisiaj wiadomo, że społeczeństwo, środowisko, gospodarka oraz ekonomia są ze sobą ściśle spokrewnione i codziennie ze sobą współpracują.

Zarówno przedstawiciele Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami jak i Giżyckiego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu są przekonani, że to właśnie uczniowie szkół średnich i podstawowych mają największą siłę w dbaniu o dobro planety i wprowadzanie ekologicznych nawyków każdego dnia.

Projekt rozpocznie się cyklem spotkań trwających aż do wakacji, a potem już stacjonarnymi zajęciami w szkołach.