Kontrowersje wokół burmistrza Giżycka: zarzuty dotyczące niezapewnienia odpowiedniej opieki zwierzętom w schronisku

Kontrowersje wokół burmistrza Giżycka: zarzuty dotyczące niezapewnienia odpowiedniej opieki zwierzętom w schronisku

Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz miasta Giżycko, jest postacią centralną w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę. Prowadzone dochodzenie kwestionuje postępowania samorządowca od 10 lipca 2020 roku do 8 listopada 2021 roku, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z ochroną praw zwierząt. Te działania miały miejsce nie tylko w Giżycku, ale także w miejscowości Bystry, również znajdującej się w gminie Giżycko.

Burmistrz stanowczo zaprzecza tym zarzutom, natomiast chodzi o sytuację związaną z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym. Według śledczych, Wojciech Iwaszkiewicz miał pozwolić na utrzymanie zwierząt w niewłaściwych warunkach. Brakowało tam odpowiedniej opieki lekarsko-weterynaryjnej i profilaktyki zdrowotnej. Zwierzęta przebywały w pomieszczeniach, kojcach i boksach, które nie spełniały wymagań ochrony przed warunkami atmosferycznymi i nie posiadały instalacji kanalizacyjnej. Dodatkowo, zwierzęta miały być zaniedbane i pozostawione w stanie rażącego niechlujstwa oraz choroby, które nie były leczone.