Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego 'GIŻYCKO’: Służba ratunkowa Warmii i Mazur

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego 'GIŻYCKO’: Służba ratunkowa Warmii i Mazur

W ramach struktury straży pożarnej na Warmii i Mazurach istnieje siedem specjalistycznych grup, wśród których znajduje się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘GIŻYCKO’. Jest to jednostka działająca głównie na terenie Giżycka oraz Olecka, opierając swoje zadania na miejscowych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych. Powołana do życia w 2019 roku, obecnie zrzesza 18 profesjonalnych strażaków.

SGRW-N ‘GIŻYCKO’ utrzymuje najwyższy możliwy stopień gotowości operacyjnej, oznaczany jako A. Obszar ich działalności obejmuje cztery powiaty: giżycki, olecki, gołdapski oraz piski, gdzie świadczą pomoc dla lokalnych społeczności.

W skład tej specjalistycznej grupy wchodzi przystosowany do zadań ratunkowych samochód marki Iveco Eurocargo o numerze 441[N]71. Pojazd ten stanowi podstawę ich mobilności, a jednocześnie jest wyposażony w sposób umożliwiający realizację różnorodnych operacji. Zabudowa samochodu podzielona jest na dwie części: socjalno-bytową, zapewniającą komfort dla strażaków oraz część sprzętową, przystosowaną do transportu specjalistycznego sprzętu do nurkowania.