Spotkanie w Klubie Seniora z okazji Dnia Różowej Wstążki z udziałem lokalnych autorytetów

Spotkanie w Klubie Seniora z okazji Dnia Różowej Wstążki z udziałem lokalnych autorytetów

Dnia 27 października, piątkowe popołudnie, w Klubie Seniora stało się areną ważnego wydarzenia związanego z Dniem Różowej Wstążki. Gospodarzami spotkania były reprezentantki Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek, które zadbały o jego organizację.

W tym doniosłym zebraniu miała miejsce obecność dwóch istotnych postaci lokalnej społeczności – Burmistrza Giżycka, Wojciecha Karola Iwaszkiewicza oraz dyrektorki CPUIS, Ewy Ostrowskiej.

Prowadzone rozmowy koncentrowały się na tematyce schorzeń onkologicznych. Wspólne dyskusje owocowały wymianą doświadczeń, a także refleksjami na temat osób, które już nas opuściły. Członkinie stowarzyszenia Amazonki podkreślały wagę szybkiego i bezwzględnego reagowania na pierwsze symptomy choroby. Przekonywały, że nie ma miejsca na wahania czy strach, a tym bardziej na odkładanie wizyty u lekarza na później. Wyraziły swoje zaniepokojenie faktem, że wiele kobiet pomija badania profilaktyczne, argumentując to brakiem czasu, nieodczuwaniem bólu czy obawą przed odkryciem ewentualnej choroby. W związku z tym Amazonki od lat aktywnie promują wśród kobiet profilaktykę i regularne badania.

Na zakończenie spotkania, wszyscy zgromadzeni mieli okazję cieszyć się występem zespołu Belcanto pochodzącego z GUTW, który wprowadził atmosferę radości i pozytywnej energii.