Nowy Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim oficjalnie objął stanowisko

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim oficjalnie objął stanowisko

Rozpoczynając od 19 kwietnia 2024 roku, mł. bryg. Tomasz Kosznik jest nowym liderem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Mińsku Mazowieckim. Jego nominacji dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.

Uroczystość wprowadzenia nowego komendanta była zorganizowana w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Rozpoczęcie ceremonii zaznaczyło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, które to zostało przyjęte przez st. bryg. Artura Gonera, pełniącego funkcję Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W dalszej części wydarzenia odbyło się wprowadzenie sztandaru oraz wspólne zaśpiewanie hymnu narodowego przez zebranych uczestników ceremonii.

Kolejnym punktem był akt powołania mł. bryg. Tomasza Kosznika na nowe stanowisko, które upamiętnione było symbolicznym uściskiem dłoni z sztandarem komendy. Na zakończenie, Tomasz Kosznik złożył meldunek o gotowości do pełnienia obowiązków nowego Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim.