Umowa na realizację prac konserwatorskich i budowlanych w budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Umowa na realizację prac konserwatorskich i budowlanych w budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Gmina Giżycko niedawno uruchomiła proces wyboru wykonawcy, który ma na celu realizację zadania zatytułowanego „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Spytkowie”. Wymaga się od potencjalnego wykonawcy, aby zaprojektował i przeprowadził te prace.

Deadline na składanie ofert przez zainteresowane firmy został ustalony na dzień 2 lipca 2024 roku, o godzinie 8:00 rano.

Zakres zamówienia obejmuje stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie remontu obiektu, który niegdyś funkcjonował jako biblioteka. Budynek ten znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Spytkowo i to właśnie tam mają być prowadzone prace konserwatorskie i budowlane. Oczekuje się od wykonawcy również pełnienia funkcji nadzoru autorskiego nad całością prac.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego zamówienia, w tym program funkcjonalno-użytkowy (PFU), są określone w załączniku nr 9 do postępowania.