W końcu coś ruszyło. Podpisano umowę na przebudowę odcinka kolejowego Ełk – Giżycko

W końcu coś ruszyło. Podpisano umowę na przebudowę odcinka kolejowego Ełk – Giżycko

Wiele wskazuje na to, że już niebawem pojawi się coraz więcej możliwości dla osób podróżujących koleją. Podpisana została umowa, na podstawie której dojdzie do przebudowy i elektryfikacji odcinka kolejowego Ełk – Giżycko. Dzięki temu pomiędzy dwoma miastami będzie można jeździć z prędkością do 160 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę, na mocy której rozpocznie się modernizacja trasy Ełk – Korsze nr 38. Realizacja tego projektu będzie się odbywać etapami. Pierwszy z nich dotyczy odcinka prowadzącego od Ełku do Giżycka, natomiast czas jego realizacji to okres od 2021 do 2024 roku.

Szczegóły realizacji projektu

Następne etapy projektu będą wykonywane w kolejnych latach i będą uzależnione od przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Niewykluczone, że pomogą w tym środki z dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Jego wartość wynosi aż 499 mln złotych.

Dzięki realizacji inwestycji podróżni uzyskają lepsze warunki do podróży. Pojawią się nowe perony z ławkami, wiatami i informacjami pasażerskimi. Dodatkowo jasno oświetlone obiekty będą ułatwiać osobom z ograniczonych możliwościach poruszanie się. Same perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie do pociągów będzie łatwiejsze.

Całkowity zakres realizowanej inwestycji

Poziom obsługi podróżnych poprawi się na trzech stacjach (Stare Juchy, Wydminy i Giżycko), a także na dwóch przystankach (Woszczele, Siedliska). W ramach pierwszego etapu dojdzie do modernizacji 49 kilometrów torów o łącznej długości około 100 kilometrów na trasie Ełk – Korsze. Fragment ten zostanie dostosowany do jazdy pociągów z prędkością do 160 km/h, co pozwoli na dojazd z Olsztyna do Ełku przez Giżycko o 50 minut.

W ramach inwestycji dojdzie również do wymiany torów oraz urządzeń do sterowania ruchem kolejowym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa będzie możliwe po budowie dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych w Giżycku i Wydminach, a także przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i 59 obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty i przepusty.