Budowa i rozbudowa obwodnicy Giżycka: Najnowsze informacje od GDDKiA

Budowa i rozbudowa obwodnicy Giżycka: Najnowsze informacje od GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o zakończeniu procesu oceny ofert złożonych w ramach przetargu na planowanie i realizację projektu obwodnicy Giżycka. Prace te zostaną przeprowadzone na drodze krajowej nr 59 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Obwodnica, która obecnie funkcjonuje jako ulica Obwodowa w Giżycku, charakteryzuje się głównie jednojezdniowym przekrojem. Jej rozbudowa jest kolejnym etapem inwestycji, której pierwsza faza zakończyła się w 2021 roku. Wówczas przeprowadzono budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej do standardu dwujezdniowego na odcinku długości około 1 kilometra.

Nowa inwestycja planowana przez GDDKiA obejmować będzie kolejne 1,5 km trasy DK59, począwszy od nowego ronda, a skierowanej w stronę miejscowości Wilkas. Nowy odcinek drogi będzie miał klasę GP, co oznacza „główną drogę ruchu przyspieszonego”. Będzie ona posiadać przekrój 2×2 oraz nośność wynoszącą 11,5 tony na oś.

Przedstawiciele GDDKiA dodali również, że inwestycja obejmie budowę dodatkowych dróg służących do obsługi terenów przylegających do obwodnicy. Planowane jest również wzniesienie nowego mostu i wiaduktu, a także przebudowa istniejących skrzyżowań i infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa.